Stavby

Virtuálne prehliadky stavieb počas realizácie. Takto realizovaná fotodokumentácia poskytuje obraz o umiestnení elektrických rozvodov a potrubí.

Rodinný dom 2010
Rodinný dom 2014
Rodinný dom 2016/01
Rodinný dom 2016/12

Comments are closed.